A les places! Espai públic, cultura i comunitat a Granollers

Breu video del projecte “A les places!”, impulsat per l’Equip Comunitari de Serveis Socials i els serveis de Cultura i Participació de l’Ajuntament de Granollers. L’objectiu principal del projecte és la promoció d'accions socioculturals a l’espai públic, per tal de vincular les persones i promoure'n la participació (activa) des del treball comunitari.

Comentaris