Pati La Pau. Fem comunitat transformant el pati de l'escola

"Somiar sols, és sol un somni,
Somiar junts, és l’inici d’una realitat"
Helder Cámara

Un projecte d'escola, de comunitat, de participació, ... Un projecte per fomentar la participació a l’escola tant de les famílies, infants i mestres com d’entitats del barri i fora d’aquest, mitjançant el projecte de millora del pati. 


El curs 2009-10 l ’escola La Pau tenia concedida una reforma integral per part del Departament. Malauradament, no es va poder dur a terme degut a la situació econòmica del moment. Això va provocar una desil·lusió, inicialment, per part de la comunitat educativa, que després, però, es va transformar en un incentiu per millorar l’escola amb els recursos personals i materials dels que disposàvem.

La Comissió de Convivència va proposar que a les tutories de cada curs es parlés de com voldríem que fos el nostre pati; les propostes dels nens es van plasmar en forma de maquetes i de murals. 

Paral·lelament, l’escola es va posar en contacte amb el PEP (Pla d’Energia Participatiu dels barris de Sant Martí i de la Verneda) i Raons Públiques, (equip especialitzat en l’acompanyament de procesos participatius), a fi de rebre assessorament i acompanyament en aquest procés. 


El dia de l’Assemblea General de tota l’escola (desembre 2011) es van exposar les propostes de cada classe i van ser escoltades per les 2 entitats abans esmentades.

Així, es va crear un grup de treball (Grup Motor Pati La Pau) format per mestres i equip directiu, PEP i Raons Públiques. Durant les primeres trobades per engegar el Projecte, es va constatar que la participació de les famílies a la vida de l’escola era molt feble (ja que tot just, al Nadal del 2011, s’acabava de constituir l’AMPA després de molts anys sense la seva presència), però que era una peça clau per entendre el projecte des d’un punt de vista de cooperació de tota la Comunitat Escolar i del barri. Per tant, va ser un objectiu paral·lel al projecte inicial de transformar el pati, enfortir l’AMPA i donar-li un lloc protagonista dins del grup motor creat.

Davant aquesta situació, varem definir com a objectiu prioritari fomentar la participació a l’escola tant de les famílies, nens i mestres com d’entitats del barri i fora d’aquest, mitjançant el projecte de la millora del pati. 

Per poder dur a terme el nostre objectiu, calia crear un grup motor format per representants de diversos àmbits, capaç engrescar a la resta de membres de l’escola i al veïnat per impulsar una xarxa participativa que mancava a l’escola des de feia anys.

Comentaris