EmPATItza’t. Cocreació de patis

EMPAEmPATITza’t és un projecte de tota la comunitat educativa de l’Institut Escola Les Vinyes que té com a objectiu millorar de forma creativa i col·lectiva els patis del nostre centre. Amb aquest projecte, no només aspirem idear, planificar i executar junts millores al centre, sinó també assolir dos dels seus grans propòsits educatius: millorar l’aprenentatge de tothom i enfortir la cohesió social de la nostra comunitat educativa. 

I ho fan a través de la cocreació, que és un procés actiu, creatiu i social, basat en la col·laboració entre institucions i usuaris, per a obtenir millors productes i serveis.

Què és la cocreació?
Cocrear significa idear i crear entre diverses persones, organitzacions, institucions, col.lectius, etc. La cocreació promou la integració i el desenvolupament de les habilitats i desitjos individuals de cadascú posant-los en consonància amb els dels altres cocreadors i ofereix una pluralitat d’idees i coneixements que enriqueixen els projectes i els resultats finals d’aquests.
La força de la cocreació està en el fet d’ integrar a tots els agents involucrats en un repte, no només aquells amb més capacitat d’actuació o decisió, sinó tothom qui tingui relació d’alguna manera en el projecte. Així, el resultat és realment de tots i per a tots, si està degudament cocreat.

Per a què serveix?

La cocreacio és una metodología creativa per trovar solucions innovadores als nostres reptes. Es pot cocrear gairebé tot, però aquesta és una emtodología idònia per a reptes i projectes innovadors que impliquin a diverses persones, organitzacions, institucions, col.lectius…

Per què cocrear?

Els beneficis de cocrear són molts, tant col·lectius o organitzatius com personals. D’entre aquests beneficis, detstaquem el principal, que consisteix a trevallar el valor del respecte des de l’experie`ncia, ja que sense un respecte real, demostrat durant tot el procés de cocreació, aquest és impossible que es doni. Per això creiem que la cocreació, independentment del repte que ens proposem solventar, ja contribueix per si mateixa a construir un món millor.
Aquests son alguns altres dels beneficis de la cocreació:
  • Proporciona una visió complerta de l’entorn i dels objectius del projecte.
  • Permet fer front a les necessitats reals del moment més ràpidament.
  • Fomenta la motivació, la implicació i la creativitat de tots els participants.
  • Promou l’obertura de les persones i les organitzacions en dinàmiques de treball que reforcen les relacions personals i professionals.
  • Les dinàmiques permeten fer aflorar la creativitat i les habilitats ‘ocultes’ dels participants, reforçant l’autorealització en benefici de tots.
  • Es fomenten la integració, el respecte, l’aprenentatge i la cooperació.
  • Es reforcen aptituds clau com l’autoconeixement, l’emprenedoria, la capacitat innovadora i creativa, flexibilitat i dinamisme, capacitat de treball en grup, habilitats comunicatives…
Tots aquests beneficis es donen de forma conjunta durant la realització dels projectes i contribueixen dràsticament al seu èxit global.

En ajuden els companys de Cocreable

Aquest procés el farem a l’assessorament de Lluís Sabadell i Cocreable, una petita companyia que hem contractat perquè ens ajudin.
La proposta de les quatre fases del procès és seva. :)
Disseny del procès
Etapes

Una mica d’història
Els estudiosos CK Prahalad i Venkat Ramaswamy van desenvolupar els seus arguments sobre el concepte en el seu llibre El futur de la Competència, publicat per Harvard Business School Press, on ofereixen exemples com Napster i Netflix i mostren que els clients deixarien d’estar satisfets si no prenen decisions sobre el que ofereix la companyia.

Aquesta teoria exposa que el valor serà cada vegada més cocreat per l’empresa i el client, en comptes de ser creat totalment dins de l’empresa. La cocreació, en la seva opinió no només descriu una tendència de manera conjunta la creació de productes, sinó que implica experiències de flux que es realitzen com a part d’una experiència.
Els autors consideren que els consumidors busquen la llibertat d’elecció per interactuar amb l’empresa. Els clients volen definir les eleccions d’una manera que reflecteixi el seu punt de vista del valor, personalitzant la seva relació amb l’empresa, fent-la més seva.

Comentaris