El pòster

Els científics es reuneixen  en Congressos, per explicar-se les investigacions que han estat portant a terme. En aquests Congressos els científics a part de fer ponències, també exposen pòsters, a llocs ben visibles on els altres científics els puguin llegir i discutir.
Un pòster, per tant, és una comunicació escrita que sol resumir una investigació de manera molt visual i clara.

Els apartats que ha de tenir el pòster són els següents:
Títol. Ha d’explicar de manera molt entenedora i breu de què va la investigació, a vegades pot tenir forma de pregunta.
Presentació. Ha de servir per explicar com va començar la vostra investigació i per anunciar la pregunta que us vau formular.
Què vam fer? Aquest apartat ha de servir per descriure com vau preparar i fer l’experiment. Cal que expliqueu els instruments que vau fer servir per recollir les dades, com per exemple un etograma, o que vau fer servir per fer l’experiment, com instruments de laboratori…
Què vam observar? Aquest apartat ha de servir per descriure allò què vau observar una vegada vau fer l’experiment. En aquest apartat podeu fer servir alguna gràfica de barres o de sectors, o alguna esquema, o alguna taula, que reculli les dades que heu observat i us hagin servit per analitzar-les.
Conclusions. En aquest apartat s’ha de respondre a la pregunta que ens fèiem inicialment.
Com és que ha passat això? Finalment, podeu intentar donar una explicació sobre perquè ha passat allò que heu descobert. 
Tutorials
 • Talleres sobre elaboración de pósters científicos. Creat per l'Observatori de Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra. Bastant ampli i específic, inclou aspectes comunicatius, però també d'ètica científica. Dirigit a professionals científics, però assolible. Descarregar
 • El pòster. Fem Ciència, Universitat de Vic. Instruccions breus sobre l'estructura i contingut d'un pòster científic.

Regla dels 7 pasos


 1. PLANIFICAR (preguntes/idees)
 2. COMPOSAR (estructura, elements gràfics, colors, lletres, ...)
 3. ELABORAR (texts, imatges i altres elements gràfics)
 4. REVISAR (comprovar, corregir, millorar)
 5. IMPRIMIR
 6. TRASLLADAR (enviar, transportar)
 7. PRESENTAR (comunicar, interaccionar)

10 preguntes importants


 1. El pòster és el millor format per presentar el meu treball o prefereixo/puc comunicar-lo mitjançant altres formats (per exemple, la comunicació oral)?
 2. Quines són les idees o missatges principals que vull comunicar?
 3. Quins són els aspectes diferencials del meu treball respecte a la resta de treballs realitzats sobre el mateix tema i a la resta de pòsters realitzats sobre el mateix tema i a la resta de pòster que poden haver a la mateixa sala?
 4. Què persones constituiran la meva audiència potencial?
 5. Tenen els mateixos coneixements que jo o és necessari aclarir alguns conceptes?
 6. Què nivell de formalitat i tecnicismes és apropiat utilitzar?
 7. Cóm és la sala a la que s'exposarà el pòster? Quant temps disposo per exposar-lo?
 8. Quines són les indicacions concretes dels organitzadors respecte a la mesura, fixació, posició,...?
 9. A la entitat a la que treballo, existeixen indicacions concretes per a la confecció de pòsters o per a la comunicació científica en general?
 10. Quina és la data límit per presentar la proposta de pòster? I per enviar-lo? 


Plantilles i exemples

Comentaris