2a Jornada d’Orientació Acadèmica i Professional al Ribot i Serra

Per segon any el departament de FOL amb la col·laboració de l'alumnat i ex-alumnat d'Animació Sociocultural de l'Institut Ribot i Serra de Sabadell presenta la Jornada d'Orientació Acadèmica i Professional.

Comentaris