La Generalitat decideix acabar amb el Pla de Desenvolupament Comunitari de Badia

La Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família, de la Generalitat de Catalunya, ha decidit tancar el PDC de Badia.

Aquesta decisió presa de forma unilateral suposa la supressió d’un important recurs social i comunitari, tan necessari en aquest context de crisi social i econòmica, que afecta especialment Badia del Vallès.La entitat que gestiona actualment aquest programa, que és la FAVICB (Federació d’Associació de Veïns dels Barris d’Habitatge Social de Catalunya) ens va comunicar fa poc aquesta informació.

Ara fa cinc anys que la Direcció General va començar a retallar els recursos disponibles per aquest programa, de tal manera que l’any 2009 per exemple no es va disposar de cap pressupost per tirar endavant projectes. 

L’any 2010, la mateixa direcció general va prendre la decisió de rebaixar la jornada laboral de la tècnica del PDC de Badia, de 40 hores a 19h setmanals. Davant d’aquesta reducció, l’Ajuntament de Badia del Vallès va decidir complementar la seva dedicació al territori finançant 10 hores més setmanals. 

Ara, 3 anys després, i argumentant que una ciutat com a Badia del Vallès ja ha gaudit de prous recursos durant prou temps, la Generalitat ha decidit que és el moment de posar aquests recursos a un altre indret. 

Aquesta decisió presa de forma unilateral suposa la supressió d’un important recurs social i comunitari, tan necessari en aquest context de crisi social i econòmica, que afecta especialment Badia del Vallès.

L’Ajuntament, que co-finança aquest programa en el qual col·labora de forma estreta, ha sol·licitat reunir-se amb la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família per tal de demanar explicacions i defensar aquest projecte, en el qual estan implicades moltes persones, entitats, serveis i beneficiaris/àries de les actuacions. 

Després d’aquesta reunió el PDC ens convocarà per informar de la situació, reflexionar i pensar la resposta que podem donar, entre totes des de la comunitat.

Comentaris