Suspensió de la negociació del Conveni Acció Social

La patronal atura les negociacions a l'espera de pròximes retallades en el sector.

L'antic conveni és d'aplicació fins que no es signi un de nou.El passat 29 d’octubre les patronals van proposar a la taula negociadora un "aturada en les negociacions" sense concretar un termini per a la represa de les mateixes. En aquest moment els principals assumptes en què no hi havia conincidència eren els següents :

- Congelació salarial. La patronal ho planteja com una cosa innegociable. Els sindicats plantegen acceptar només si hi ha contrapartides: millores socials en els permisos retribuïts, 3 dies de lliure disposició inclosos en el còmput anual (no recuperables) i manteniment del redactat dels articles on no hi ha hagut acord .

- Ad personam. La patronal proposa que sigui "absorvible i compensable". Això suposaria una disminució salarial encoberta, ja que implicaria la disminució progressiva dels complements personals fins a la seva desaparició .

- Plus de cicle continuat. La patronal planteja lligar a la persona, no al recurs. Acceptar implicaria de facto la desaparició d’aquest plus , ja que n’hi hauria prou amb organitzar els horaris de manera que no es consideressin susceptibles de ser treballats els 365 dies de l’ any perquè el/la treballador/a perdés el dret a cobrar-lo. Amb les taules salarials vigents en l’actualitat es perdrien 239,72€ en el cas de diplomats/des, 98,95€ en el del personal qualificat i 55,08€ en el del personal d’administració i serveis.

Després d’anunciar la suspensió de les negociacions, les patronals van informar els sindicats que DGAIA els havia comunicat la intenció de reduir els diners (mòduls) que es dedica als centres amb menors tutelats.

Sembla clara la relació entre la suspensió de les negociacions i l’anunci de DGAIA, de manera que les patronals estarien a l’espera de la confirmació de l’abast d’aquestes retallades per posar damunt de la taula de negociació i intentar traslladar-los a les plantilles.

La reforma laboral de febrer de 2012 estableix en el seu art. 86.3. la limitació de la vigència dels convenis a un any des del moment en què són denunciats. Tanmateix, afegeix que això serà així excepte quan hi hagi un pacte per prorrogar més enllà d’aquest any. El conveni d’Acció social afirma:

- Art.5: "Fins a la signatura del nou conveni, mantindrà la Seva vigència l’anterior."

A més, un informe encarregat a Foment del Treball sobre la ultraactivitat (manteniment de la seva aplicació) dels convenis amb aquest tipus de clàusules confirma que se segueix aplicant fins que se signi un de nou.

Per tot això, no hi ha la possibilitat que cap empresa del sector es despengi del conveni.

Comentaris