Carta oberta al Sr. Baulenas

Carta oberta al Sr. Baulenas, Director dels SSTT d’Ensenyament al Vallès Occidental. Professorat i P.A.S. de l’institut Ferran Casablancas al blog el Ferran per la pública

PER QUÈ MALTRACTEU EL NOSTRE INSTITUT?

Us preguem que doneu explicacions públiques i transparents –si us fos possible– als alumnes, als pares, als treballadors de l’institut Ferran Casablancas de Sabadell i a tots els ciutadans, sobre les qüestions que us plantegem.



Curs
Professors
Alumnes
Dotació per anys naturals
Anys
2007-08
83,5
902
100  (%)
2008
2009-10
74,5
947
85
2010
2010-11
76
950
67
2011
2012-13
70,5
973
???
2013
Després d’una evolució molt negativa de les dotacions econòmiques i de les condicions de treball en els darrers anys –tal com es pot veure en el quadre adjunt–, aquest curs ha començat amb pitjors perspectives encara: el pagament de la dotació es fa mensualment i amb endarreriment, sense saber encara quin és el total que rebrem aquest any. Des del Departament ens heu suggerit que cobrem una quota inicial a les famílies –encara que legalment no és possible–, però ens hi neguem, pel que suposa d’arbitrarietat i d’injustícia, i més en l’escola pública. Cal afegir també que encara no s’ha liquidat al centre el deute de 15600 € corresponent al PAC de 2012.
Però a banda de la incertesa econòmica, que perjudica greument el funcionament del centre, ens hem trobat, sense cap justificació de part vostra, amb els següents fets consumats:
1)      Des del curs passat ens vàreu reduir una persona dels treballadors d’oficines de manera il·legal, incomplint la normativa (que estableix 3 administratius si es supera els 900 alumnes) i sense ni tan sols haver-vos dignat respondre encara a la reclamació interposada pel Consell Escolar del centre en data juliol de 2012.
2)      Supressió aquest curs d’un grup de 2n d’ESO (hem passat de 5 a 4), tot i tenir 147 alumnes matriculats en aquest nivell i tot i complir les condicions establertes en la normativa del Departament per al càlcul de plantilles. Això ha suposat una pèrdua de dos professors en el centre. Com que la ràtio d’alumnes per grup supera el permès (30), us ha calgut canviar el procediment de càlcul de vacants en aquest nivell per poder fer constar que tenim un excés de 3 alumnes en lloc de 27, que és la xifra real.
3)      Reducció d’una persona de la Junta Directiva del centre (cap d'estudis adjunt) un cop començat el curs, fet comunicat telefònicament a mitjans de setembre, quan ja havia estat nomenada per la directora i acceptada pel Departament (i ha estat treballant, doncs!) des del mes de juliol. La raó administrativa al·legada és que el centre no supera la xifra de 1000 alumnes comprovada a data 30 de setembre. Primer, que la comunicació es va fer abans; segon, que en data 30 de setembre la matrícula del centre encara era oberta i ja fregava la xifra de 1000 alumnes; tercer, que el 4 d’octubre en l’entrevista amb el Sr. Enric Trens es va informar que si es superava aquesta xifra es mantindria el lloc de treball; i quart, que efectivament s’ha superat la xifra de 1000 alumnes.
Tot ens porta a pensar que, a banda de les retallades explicites (menys dotacions, manca de substitucions, augment de les ràtios,...), ara esteu aplicant també retallades encobertes i a sobre ens demaneu que treballem “amb alegria i il·lusió”. La sensibilitat que demostreu cap a l’escola pública, i en concret, cap al nostre centre, deixa molt que desitjar. És per tot això que us demanem explicacions, i si no les teniu, us demanem, llavors, la vostra dimissió.
Professorat i P.A.S. de l’institut Ferran Casablancas 
Sabadell, novembre de 2013

Comentaris