Avui entra en vigor la nova normativa que modifica la formació dels monitors i directors d’educació en el lleure

Actualitza els continguts dels cursos, aposta per l’avaluació per competències i els equipara a la formació reglada.L’1 d’octubre de 2013 entra en vigor l’Ordre que regula el contingut i la metodologia dels cursos de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, que substitueix l’existent de l’any 1985. No obstant, els carnets de monitor/a i director/a expedits fins ara continuaran sent vàlids.

Aquesta normativa afecta el contingut dels cursos de monitor/a i director/a d’educació en el lleure perquè els modernitza i en renova la metodologia pedagògica, que se centra en la formació i l’avaluació per competències. Així mateix, s’equiparen aquests cursos a la certificació i a la qualificació professional ‘Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil’ (monitor/a) i a la certificació i a la qualificació professional de ‘Direcció i coordinació d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil’ (director/a).

Pel que fa als cursos per a monitor/a, s’augmenten de 275 a 310 les hores de formació, que es distribueixen en 150 de teòriques i 160 de pràctiques. El contingut inclou els temes següents: activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil i tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure.

I en el cas dels cursos per a director/a, el nombre d’hores passa de 370 a 410 (290 de teòriques i 120 de pràctiques). El contingut inclou els temes següents: processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil; tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure; planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius en el lleure infantil i juvenil, i coordinació i dinamització de l’equip de monitors i monitores.

La Direcció General de Joventut ha editat una guia, que s’adreça a les 30 escoles d’educació en el lleure que té reconegudes, per facilitar l’adaptació als nous continguts i metodologies. Aquests centres han de lliurar el seu projecte d’adaptació a la nova normativa perquè Joventut en faci el seguiment i control durant el 2013.Comentaris