Moviments socials i joves activistes. Una aproximació qualitativa de la participació de la joventut en organitzacions polítiques no convencionals


Mir Garcia, Jordi. 2013. Moviments socials i joves activistes. Una aproximació qualitativa de la participació de la joventut en organitzacions polítiques no convencionalsUn estudi de Jordi Mir García

La gent jove té un protagonisme destacat en la presència i rellevància creixents que en els últims temps han adquirit les mobilitzacions socials. Aquestes mobilit­zacions acostumen a ser impulsades per moviments, plataformes o col·lectius que tenen un caràcter més espontani i horit­zontal que les organitzacions polítiques tradicionals.

Aquesta publicació recull els principals resultats d’una recerca sobre la participació de les persones joves en aquests tipus de moviments socials. Des d’una aproximació qualitativa, l’estudi es pregunta pels motius que ajuden a entendre per què la gent jove partici­pa en aquests moviments i en aquests col·lectius. A través de l’anàlisi es posa de manifest el paper d’elements com els re­cursos propis, l’entorn familiar i l’afectiu, el context local, la trajectòria associativa o altres de més subjectius, com la con­cepció de l’esfera política o la visió de la democràcia i la societat.


Autors: Mir Garcia, Jordi (coord.); Canut Guillen, Maria; Fernández Buey, Francisco; Fishman, Robert M.; Martínez Cabrera, Helena; Nuño de la Rosa García, Julia; Todó Bañuls, Víctor i Villacampa Solana, Hugo

  •  [PDF,381,49 KB.]

Comentaris