La promoció de la participació juvenil des de l’acció comunitària. Aportacions d’un estudi de cas

Ballester Frago, Marta. 2013. La promoció de la participació juvenil des de l’acció comunitària. Aportacions d’un estudi de cas. Premi Joventut 2010En aquesta publicació es presenten els resultats d’una recerca sobre participació juvenil en l’àmbit local. La recerca aprofundeix en un cas concret a partir del qual es defineixen un conjunt d’elements d’anàlisi que permeten valorar com l’acció comunitària pot aportar un valor afegit en la promoció d’experiències de participació juvenil.

Concretament, s’analitza una experiència desenvolupada en un municipi de la província de Barcelona, en la qual s’està promovent la participació de joves en un àmbit específic: l’escola i el barri, i des d’una dimensió comunitària.


Aquesta recerca és la guanyadora del Premi Joventut 2010 que convoca el Departament de Benestar Social i Família.

Autor: Ballester Frago, Marta
1a edició: juny de 2013

 [PDF,409,94 KB.]

Comentaris