El poble vol les claus

El poble vol les claus
Veïnes, veïns i entitats del municipi de Salt (Girona) s’han organitzat, han realitzat jornades de formació i han decidit que el suport mutu i els projectes de creació comunitària són bàsics per a la inclusió social i la construcció de ciutadania.


“El poble vol les claus” vol dir que les persones i entitats de Salt volen i poden gestionar. La gestió comunitària significa posar en marxa projectes socials, econòmics i culturals auto-organitzats i gestionats de forma directa per la població; veïns, veïnes, associacions, grups, col·lectius,  etc.
Antonio Alcántara a educaciótransformadora


Les autores de la campanya afirmen que “Salt necessita espais de trobada que articulin la xarxa associativa i vinculin persones i entitats. Llocs on relacionar-nos, organitzar-nos, crear i treballar en projectes col·lectius, cooperatius i transformadors per la millora dels barris. Un d’aquests espais és la Coma Cros, i en el futur, podrien ser els casals de barri.”


Volem una gestió comunitària i popular dels equipaments públics com la Coma Cros i d’altres futurs espais. Volem les claus!:

-Les claus dels equipaments públics, que són de tothom, i per tant dels veïns i veïnes, les claus que són nostres.

-Les claus per decidir i prendre part sobre els espais comuns i avançar cap a formes democràtiques de gestió de la vida compartida.

- Les claus per recuperar pel poble espais com la Coma Cros i decidir dia a dia què volem fer, com fer-ho,…

- Les claus per garantir la proximitat, la participació, la transparència i la creació de vincles cooperatius i espais d’organització col·lectiva als barris.

- Les claus per obrir les portes dels espais que fins ara han estat tancats, evitant exclusions, discriminacions i exclusivitats.

- Les claus per crear i construir cultura popular i viva, des del carrer.

EL POBLE VOL LES CLAUS

Comentaris