Acord per al manteniment de la ultraactivitat del segon conveni col·lectiu del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya

El 8 de juliol “caducava” el conveni d’aquest sector laboral, entre d’altres. (El sector del lleure educatiu i sociocultural també està en perill). A dos dies de la data clau, els sindicats i patronal representats a la taula de negociació del tercer conveni col·lectiu del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya han arribat a un acord que reconeix explícitament la vigència de l'articulat normatiu del segon conveni, fins a la signatura del tercer. 


Aquest, que prorroga el segon conveni, acord allunya temporalment del perill de la desregulació i la pèrdua de drets laborals propiciada per la reforma laboral més de 25.000 treballadors i treballadores del sector a tot Catalunya.


Tot i això, la dificultat d'un possible acord sobre el tercer conveni es manté a causa de la manca de voluntat de les patronals del lleure a incloure en la negociació res que pugui suposar un possible increment de despeses. 

El segon conveni va caducar el 2010 i, per tant, la ultraactivitat hauria d'haver acabat. 

Comentaris