Un manual d'animació sociocultural fet per animadores

Sense l’ou no existeix la gallina, sense la gallina no existeix el Pollo, sense el Pollo no existiria el procés, sense el procés no existiria la pertinença de grup, sense el grup no s’hauria portat a terme el crèdit de síntesi, sense el crèdit no s’hauria creat el manual, sense el manual no tindríem una guía pràctica per a la nostra professió.


Disponible ja, el Manual de l'Animació, un manual fet per animadores fruït del crèdit de síntesi de l'alumnat de segon d'Animació Sociocultural de l'Institut Ribot i Serra.


El manual de l'animació pretén ser un document que sistematitzi els continguts del Cicle Formatiu, una eina útil i pràctica per l'alumnat i per enfrontar-se als reptes que suposa l'exercici de l'animació sociocultural.

La proposta va sorgir des del mateix alumnat. I el professorat va acollir la proposta i la va retornar en forma de crèdit de síntesi. El crèdit de síntesi com un crèdit més dins de la programació, es converteix, al final del procés d'ensenyament-aprenentatge, en una experiència que permet culminar la integració dels procediments, actituds  continguts impartits al llarg del cicle, aprofundir en aquells que han pogut restar en un segon pla durant els dos anys de formació i relacionar-los amb les competències professionals que necessita mostrar l'alumnat per aconseguir el títol. Quina millor manera de fer-ho que dissenyant el seu propi manual de l'Animació Sociocultural.

Van consensuar les grans línies del projecte, van planificar l'acció, van crear una estructura organitzativa, es van repartir per comissions i van engegar un procés que ha culminat avui amb la presentació d'aquest manual.

El resultat, un manual per animadores fet per animadores; útil, pràctic, i sobretot, que no s'assembla massa als manuals que ja existeixen. L'alumnat ha pensat i repensat l'animació sociocultural com a metodologia, com a procés  contextualitzant-la a la seva realitat, i pensant com comunicar-la de manera entenedora. 

Conscients de que el manual resta inacabat (l'animació sociocultural es resisteix a ser definida i tancada en un manual), aquest, pot ser utilitzat, reescrit, remesclat i trossejat per qualsevol.


Què és l'animació sociocultural? Quins són els seus objectius? Quin hauria de ser el perfil de l'animador/a? Cóm redactar un projecte? Cóm aconseguir recursos? Què significa democràcia cultural? Aquestes i altres preguntes són les que intenta respondre aquest manual. 

Potser no era la resposta que esperaves però la importáncia està en el procés del camí que has fet per arribar aquí...l’animació sociocultural ha estat l’enigma d’aquest viatge, utilitza-la! Sentència l'avi pollo a les conclusions del manual.

I tal com diuen les seves autores (l'alumnat de segon d'Animació Sociocultural de l'Institut Ribot i Serra): 

En les vostres mans teniu una part de cadascú de nosaltres. El resultat d’un procés creatiu i participatiu (que comença però mai acaba) que Pollo a Pollo ha anat aportant per facilitar la intervenció a través de l’Animació Sociocultural i la seva metodologia, intentant donar una visió més pràctica i útil per al nostre dia a dia.

Que el Pollo guiï el vostre camí!

Amb tots vostès… el Manual!!

Comentaris