Co-Emprenent

Us sembla que cada vegada hi ha més gent amb ganes de crear iniciatives col·lectives ja sigui per guanyar-se la vida o resoldre/facilitar elements de les seves vides?

Us sembla que hi ha un bagatge en projectes i persones del sector cooperatiu, de l’economia social, dels moviments socials, dels projectes autogestionats, de l’acadèmia heterodoxa… que pot ser valuós?

Us sembla que es poden sumar a les formes més acadèmiques de moltes formacions, altres elements més vivencials de “aprendre fent”?

Co-emprenent: Espai formatiu per iniciatives col·laboratives. 
Si la resposta és sí, estem en un punt semblant i pot ser que la nostra proposta us interessi. La idea, en tres paraules, seria crear una “experiència formativa col·laborativa” per facilitar poder emprendre projectes col·lectius o reforçar aquells en els quals ja hi participem.

Context

Cada vegada hi ha més gent amb la necessitat i les ganes de crear iniciatives col·lectives, ja sigui per guanyar-se la vida, per fer front a necessitats compartides amb altres persones, o per defensar interessos i promoure projectes que difícilment podrien prosperar si s’afrontessin de manera individual. Ens referim a grups de persones que creen cooperatives de treball, xarxes d’intercanvi i espais per a la col·laboració, cooperatives de consum, petits projectes empresarials, associacions de tot tipus, etc.

Però, alhora que es fa evident aquest enlairament de les formes col·laboratives d’emprenedoria social i econòmica, també surten a la llum les dificultats i els reptes que aquests emprenedors i emprenedores han d’afrontar, i que tenen a veure, en bona mesura, amb un doble tipus d’aprenentatge: el de les habilitats necessàries per a “gestionar” el projecte, i els aprenentatges associats al fet mateix de col·laborar. Quantes vegades hem sentit a parlar de bones idees que tenien sens dubte un lloc a la societat i/o al mercat, però que se’n van anar en orris per problemes d’organització, de lideratge, de manca d’estratègia o “de relació” entre les persones que les volien tirar endavant. Sense oblidar, per descomptat, que també ens han de sortir els comptes, que hem de saber comunicar la nostra idea, organitzar de manera eficaç la nostra emprenedoria, i tot el que comporta passar d’una “idea il·lusionant” a un “projecte viable”.

L’Escola de l’IGOP vol ser una Escola de la Col·laboració. Un lloc en el qual sigui possible la construcció i la transferència de coneixements útils per les iniciatives COL·LABORATIVES: econòmics, socials i sociopolítics.

Portem des de principis d’any treballant en un projecte que presentarem després de l’estiu i del qual, ara volem avançar algunes idees força i, sobretot, començar a rebre impressions.

L’objectiu

Crear una experiència formativa que ajudi a persones amb aquesta inquietud mitjançant eines pràctiques i experiències pròpies i alienes.

Qui

Una proposta construïda en col·laboració entre persones vinculades a projectes com IGOP; cooperativa Fill a l’Agulla ; Can Masdeu; CRIC (revista Opcions); Labcoop (Grup ECOS) y RAI (Recursos de Animació Intercultural). Coordinat per Álvaro Porro (membre de Can Masdeu i el CRIC) i Oscar Rebollo (director de l’Escola de l’IGOP)

Característiques generals

mòduls formatius independents de manera que no hagi de ser tot o res però amb l’opció d’un itinerari integral per al que ho vulgui, hi poden participar tant projectes com persones individuals, i disposarem de línies diferents (però confluents) per a tots dos, potenciar l’aprenentatge entre iguals com a clau de l’efectivitat de l’aprenentatge col·laboratiu i factor que permet abaratir preus, preus que puguin ser assequibles però no subvencionats; part del pagament consistirà en aportar alguna cosa en espècies a l’espai formatiu, potenciar la xarxa de relacions que sorgeixen de la confluència en un espai formatiu de persones amb inquietuds i circumstàncies similars i diverses, intentar que tot estigui molt lligat a la realitat de muntar un projecte col·lectiu, a la pràctica real

Dates

Aquest espai formatiu tindrà lloc durant 5 mesos de finals de 2013 i principis de 2014. I la inscripció serà a partir de setembre però la informació precisa (horaris, dates, preus, programa …) estarà disponible a finals de juliol.

Estructura

L’estructura consta de tres potes essencialment:

Mòduls formatius temàtics que se submergeixen en les diferents esferes claus de crear i mantenir un projecte col·lectiu (organització, gestió, dimensió relacional, comunicació…) de la pràctica, la vivència. Un d’ells compartit amb el postgrau d’Economia Cooperativa (IGOP-UAB)

Un espai col·laboratiu basat espai físic de coworking, tallers pràctics, tutories col·lectives, presentacions, debats…

Una línia d’acompanyament personalitzat a projectes.

Interessat / interessada?

Si estàs interessat/ada en rebre informació sobre aquesta proposta escriu-nos a Escola de l’IGOP a igop.bcn@uab.cat

Comentaris