[LEC] El decret de plantilles: l'estocada final a l'escola pública tal i com la coneixem

El decret de plantilles desenvolupa els articles 114 i 115 de la LEC (Llei d'Educació de Catalunya): l'assignació a dit de les plantilles per part de les Direccions dels centres.

Està clar que aquest decret té una sola intencionalitat i és fer possible la discreció total per part de les direccions a l'hora de confeccionar les plantilles i seleccionar el professorat, sense cap mena de criteri objectiu ni procediment transparent.

Aquest decret serà l'estocada final a l'escola pública tal i com la coneixem.El nou decret de plantilles ha estat negociat directament amb la junta central de directors ha estat amagat des del principi (ens assabentem per una filtració al QUART esborrany), suposem que per tal que no fos un element més d'indignació i repulsa.


El seu objectiu és clar: exercir el màxim control sobre el professorat mitjançant 3 armes de destrucció massiva: 

  • Control sobre les direccions de centre: control sobre el procés de selecció de les direccions, professionalització i creació del cos especial de directors, control sobre les direccions mitjançant el cos d'inspectors.
  • Poder gairebé absolut a les direccions dels centres sobre la plantillaLes direccions tindran capacitat per designar bona part del claustre i de cessar a qualsevol; poder de decisió sobre les particularitats específiques en quant a titulació, experiència, tècniques específiques de treball, etc, de cada lloc de treball del centre.

Ni el Consell Escolar del centre, ni els claustres, ni les AMPES podran fer res contra aquest poder de la direcció. Que passarà a ser el gestor de recursos d'una empresa. I el Consell Escolar tindrà a un claustre sotmès a les decisions de la direcció, i a unes famílies que poca cosa podran fent en el moment que aquest òrgan serà merament consultiu.

  • Classificació jeràquica dels llocs de treball de les plantilles als centres: S'introdueixen diferents categories laborals que permetran una selecció i retribució diferenciada que de passada incrementaran la desigualtat, la insolidaritat i la corrupció típics del sistema empresarial de gestió.

I per consolidar aquest pla: anys sense convocar concurs de trasllat autonòmic, mínimes vacants al concurs de trasllats d'àmbit estatal, augment exponencial en l'assignació de llocs de treball de caràcter arbitrari (llocs singulars associats als plans estratègics, places reservades per les direccions que no surten a concurs públic, etc), a més del desenvolupament recent dels decrets de direccions, d'autonomia i d'avaluació.

En resum, aquest decret incideix de manera especial sobre el poder de les direccions per definir i escollir lliurement la seva plantilla. Aquest decret, doncs, és una porta oberta a l'arbitrarietat, l'amiguisme, la subjectivitat, la desigualtat i l'enfrontament. 

A més l'alumnat serà educat des de petits en una escola jerarquitzada i no democràtica on no tothom es igual. 

Volem crear persones crítiques amb el poder que creguin que un altre món diferent del que ens indiquen des de les altes esferes es possible. 

No volem que l'educació dels nostres fills i filles sigui tractada amb criteris empresarials de productivitat. L'educació no es pot quantificar amb criteris empresarials. 

Tracten de convertir l'Escola en una empresa, cosa totalment allunyada d'una educació pública que prepari els nostres fills i filles per optar a un futur digne i lliure.


Fonts: CGT Ensenyament, USTEC, Assemblea d'Interines

Comentaris