#PeopleWitness, la comunicació a les mans del poble

People Witness és una xarxa de testimonis amb telèfons 3G dirigits a un mateix canal de streaming amb la idea de transmetre un esdeveniment, un projecte informatiu, un seguiment, assemblees, grups d'acció, manis, reunions, tallers, ... etc. Es tracta d'arribar a primera fila de la notícia quan ningú més ho fa.


La comunicació a les mans del poble. Totes som peoplewitness!



En dos minuts, és podria resumir així:



(Live Streaming) Tutorial Bambuser


Comentaris