#OKONOMIA Escola Popular d’Economia

escola popular economia freire“Seria en veritat una actitud ingènua esperar que les classes dominants desenvolupin un forma d’educació que permeti a les classes dominades percebre les injustícies socials en forma crítica.”

L’Escola Popular d’Economia #OKONOMIA es basa en els plantejaments de l’educació popular impulsada per Paulo Freire.

Antonio Alcántara a EducaciótransformadoraObrint finestres d’esperança a través de l’educació popular

Aquest és un projecte col·lectiu que volen tirar endavant a València. Pretén, partint de la pròpia realitat i dels coneixements de cada participant en matèria econòmica, construir processos educatius dialèctics, a partir dels quals cada persona sigui capaç de comprendre la seva realitat econòmica perquè pugui prendre decisions alternatives informades i conscients individuals i/o col·lectives que puguin conduir a una transformació de la societat mitjançant l’empoderament enfront del sistema econòmic.

una finestraEn l’educació popular els educadors i educands es situen en un mateix pla. Tots ells aprenen en un clima de respecte i llibertat. La comunicació, la interacció i el diàleg entre els participants són les eines principals de tot el procés i es parteix de la pròpia realitat econòmica de cada persona, dels seus coneixements, de cada context concret per anar creant un cos de coneixements compartits.
Meravellosa la idea de treballar sobre una necessitat social actual, com és entendre l’economia, per empoderar a les persones i transformar la societat a través de l’educació popular. Una iniciativa molt potent que espero es multipliqui arreu.

I com deia en Paulo Freire: “Seria en veritat una actitud ingènua esperar que les classes dominants desenvolupin un forma d’educació que permeti a les classes dominades percebre les injustícies socials en forma crítica.”

Per a més informació:

Comentaris