I love matar Animadors Culturals o el perquè l’Animació Sociocultural no és neutra


Animadors Culturals
“L’ASC hauria de ser el qüestionament del sistema establert, crítica, reformulació, interrogació i creació. És natural que pugui resultar incòmoda a algunes estructures o institucions […] És important mantenir viva i activa la capacitat i el sentit crític de la comunitat perquè són elements imprescindibles per a l’empoderament i per a convertir-nos en protagonistes del nostre propi destí.”
Antonio Alcàntara | Educaciótransformadora

La frase i tot el cartell de Azagra responen a un moment en el que l’Ateneu  estava en obres i la gent de l’associació Bidó de Nou Barris havien encetat  l’Ateneu Ambulant per mantenir viu el projecte realitzant accions a totes les barriades.

La frase apareix en un cartell que va realitzar el dibuixant Azagra cap els anys 90. És un cartell que, avui en dia, utilitzem com a suport didàctic quan expliquem l’Ateneu Popular 9 Barris i el com entenem l’acció sociocultural a estudiants d’Animació Sociocultural.És una època en la que es fa la política de Centre Cívics de l’Ajuntament de Barcelona ion els veïns de 9 Barris estan treballant per a que l’equipament sigui diferent al model de Centre Cívic. 

Volen un model participatiu, gestionat des de el veïnat i desenvolupat des de les necessitats del territori pel mateix territori.És en aquets marc on els Animadors Culturals són vistos com eines del control social i de la línea política que vol impulsar l’Ajuntament. Una línea que s’entén totalment contrària a la que esta portant a terme els veïns. 

Així l’Animador Cultural es converteix en la figura sobre la que recauen moltes queixes i crítiques.

Això ens permet fer una reflexió. Alguns professional afirmen que desenvolupen una Animació Sociocultural emmarcada en un model tecnològic o científic, és a dir en una caixa d’eines totalment neutra i sense càrrega ideològica. Hem de dir que això no és cert. 

L’Animació Sociocultural sempre té un marc ideològic  al darrera. Inclòs quan s’empenyen en dir que es neutra, estàn partint d’un marc ideològic.

Em recolço en una cita d’en Pere Soler del llibre  “L’Animació Sociocultural: Una estratègia pel desenvolupament i l’empoderament de comunitats (2011) que diu:“L’ASC hauria de ser el qüestionament del sistema establert, crítica, reformulació, interrogació i creació. És natural que pugui resultar incòmoda a algunes estructures o institucions […] És important mantenir viva i activa la capacitat i el sentit crític de la comunitat perquè són elements imprescindibles per a l’empoderament i per a convertir-nos en protagonistes del nostre propi destí.”

I per aclarir algun dubte, avui en dia, i desde fa molts anys, la figura de l’Animador Sociocultural a 9 Barris està totalment reconeguda. El debat ideològic no hi tinc tant clar.

I tu què en penses?
Cartel Ateneu Ambulant
El cartell sencer de l’Ateneu Ambulant

Comentaris