El programa per a la Participació Activa dels Joves del Districte Sisè incorpora estudiants del Ribot i Serra


La quarta edició del projecte busca i troba la complicitat de l'alumnat del cicle formatiu d’Animació sociocultural per buscar relleus a la seva tasca.
El programa per a la Participació Activa dels Joves del Districte Sisè, impulsat per sis entitats del sud de la ciutat i per l’Ajuntament, arriba a la seva quarta temporada després d’haver treballat molt en l’organització d’activitats de tot tipus destinades a aquest col·lectiu. En aquesta ocasió, però, han volgut incloure com a novetat la col·laboració d’una desena d’estudiants del cicle formatiu d’Animació sociocultural de l’Institut Ribot i Serra, entre els barris d’Espronceda i Campoamor. Concretament, els alumnes treballaran amb els tècnics del programa durant les sessions d’animació que es fan a les aules de tercer i quart d’ESO de diferents instituts de la ciutat. D’aquesta manera, els estudiants podran posar a la pràctica el què han après al cicle formatiu i, a l’hora, els tècnics busquen possibles relleus per continuar la seva tasca.
El coordinador d’una de les entitats que impulsen el programa per a la Participació Activa dels Joves del Districte Sisè, Ludo Jove Margarida Bedós, David de la Fuente, ha explicat a la 94.6 que tant la col·laboració dels alumnes del Ribot i Serra com les activitats d’animació que porten a terme a les aules “són unes bones vies per captar la nova generació de joves per participar en les activitats dels barris”. Segons la seva experiència, “es detecten quines són les persones que estan més interessades en el projecte i més obertes a participar i temps després fan els cursets de monitors que impulsa el programa o organitzen propostes a la seva zona”. En aquest sentit, recorda que l’animació sociocultural és molt pràctica per ensenyar els joves a solucionar conflictes, pensar sobre si mateix i sobre les relacions que té amb els seus companys o amb l’entorn, fet que “és el que necessita un col·lectiu per mobilitzar-se i tenir ganes de participar en la vida de la ciutat”.
El programa per a la Participació Activa dels Joves del Districte Sisè funciona, bàsicament, gràcies al treball voluntari dels membres de les diferents entitats que l’integren, que són el Punt Òmnia Espronceda, el Pla de desenvolupament comunitari d’Espronceda, el Pla Educatiu d’Entorn, la Plataforma de Joves del Sector Sud, l’Espai Social, el Ludo Jove Margarida Bedós i l’Ajuntament. En casos molt puntuals, per programes molt concrets, reben finançament del consistori o de la Generalitat. Segons David de la Fuente, si es tinguessin els recursos necessaris, l’objectiu a mig o llarg termini seria que nasqués del programa “una coordinadora de joves de la zona sud, que funcionés de forma assambleària i sigués proactiva”.

Comentaris