Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa


follet menu
El proper dimarts 27 de novembre l'alumnat de segon d'Animació Sociocultural de l'Institut Ribot i Serra visitarem la Biblioteca Can Butjosa.

La Biblioteca Can Butjosa és un espai EDUCADOR i de convivència obert a tothom que treballa sobre la base que la lectura és una eina de creixement.

Així es presenten ells mateixos: 

Ens agradaria que els més petits coneguin de ben menuts la biblioteca, ja que a Can Butjosa creiem fermament en el fet que si s’aconsegueix establir amb ells una bona relació de bon principi, aquesta serà més beneficiosa a la llarga, per a ambdues parts.

En aquesta relació biblioteca-escola, Can Butjosa ha establert un principi prioritari: que no hi hagi cap nen que deixi l’escola sense haver visitat mai la biblioteca.

Objectius Generals de la Biblioteca.

1. Ajudar als nens, joves i adults a esdevenir uns bons usuaris de biblioteca, que no tinguin “bibliotecofòbia”.

2. Ajudar als nens, joves i adults a esdevenir uns bons lectors. La lectura és una eina de creixement personal.

3. Ajudar als nens, joves i adults a adquirir uns hàbits de comportament específics que els enriquiran com a persones i els ajudaran a integrar-se en la comunitat i el país on viuen.

 La biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa va nèixer el 10 d'abril de 1983 fruit d'un conveni entre la Generalitat i l' Ajuntament de Parets i és una de les poques biblioteques especialitzades per a nens que existeixen a Catalunya.

 La característica física més diferenciada és que ocupa una casa de pagès reutilitzada, redistribuida per tal d'acollir l'actual biblioteca Infantil i Juvenil de   Can  Butjosa, la biblioteca pels nens i dels nens.

En aquest moment, compta amb un fons de 32.000 llibres de 85 països diferents i un llarg camí fet al voltant dels seus tres objectius educatius prioritaris:


   Ajudar els nens i joves a esdevenir uns bons usuaris de biblioteca que s'hi moguin amb facilitat, que no tinguin bibliotecofòbia, que sàpiguen trobar la informació que desitgen mitjançant els catàlegs, que coneguin les normes de la biblioteca i les compleixin i que siguin conscients dels serveis que, com a usuaris, tenen dret a rebre.
 
    Ajudar els nens i joves a esdevenir uns bons lectors que sàpiguen triar llibres atractius o que els interessin i que això els porti a dessitjar-ne d'altres, que descobreixin el gust de llegir en llibertat, és a dir, escollir què, com i de quina manera i que ho puguin dur a terme a la nostra biblioteca.
  Ajudar els nens i joves, com a persones que formen part d'una societat, a adquirir uns hàbits de comportament específics que els enriquiran i els ajudaran a integrar-se a la comunitat i al país on viuen.
Comentaris