Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural

El DOGC número 4396, d'1.6.2005 publica el Primer conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural 2005-2007 que regula les relacions laborals en les empreses i/o entitats privades que tinguin com a activitat principal la prestació de serveis de lleure educatiu i sociocultural per a tercers.
Al DOGC número 5323 de 20.2.2009 s'ha publicat el Conveni col·lectiu de treball per al sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya per als anys 2008 - 2010 (codi de conveni núm. 7902295)

Comentaris