Assajant la llibertat. Processos creatius, art i educació social

S’obren les reixes i les múltiples portes de seguretat que aïllen la presó de “Quatre Camins” a la província de Barcelona. La càmera de Repor coneix un grup de presos que des de fa temps “assagen la llibertat”, o dit d’una altra manera, que busquen en els escenaris una manera d’oblidar les misèries que els han portat a passar bona part de la seva vida a la cel · la de la presó.
Antonio Alcántara | Educaciótransformadora


  • Teatre, música … Una forma d’evadir-se de la dura realitat de la presó
  • Són petites illes d’humanitat a la presó
  • Els presos tenen l’oportunitat d’actuar en teatres normals, escenaris lliures de guàrdies i reixes
Projecte realitzat per l’associació TeatroDentro. Projecte de formació i producció artística a presons amb especial interès a crear canals de comunicació dins-fora a través de les obres generades.
La metodologia pedagògica de TeatroDentro es recolza en dos eixos:
  • La Pedagogia de Paulo Freire i el Teatre de l’Oprimit d’Augusto Boal: cap al apoderament
  • Processos de Reflect-Acció: aprenentatge des de l’experiència-vivència.

    La música, una de les eines de Teatroadentro
Seguint aquests referents, es duen a terme processos grupals de creació participativa, enfortint l’autoestima i valorant l’experiència i vivència de cada un com a punt de partida de l’aprenentatge. El grup és el veritable protagonista de l’acció formativa i aquesta respon a les seves necessitats. La metodologia és bàsicament vivencial i es recolza en l’experiència grupal i la responsabilitat amb el mateix.

Més Informació:

Comentaris