PROPOSTES DIDÀCTIQUES I MATERIALS PER TREBALLAR LA COEDUCACIÓ

Recull de materials i PROPOSTES DIDÀCTIQUES I MATERIALS PER TREBALLAR LA COEDUCACIÓ
  • MALETA COEDUCATIVA
Aquesta maleta, tot i que es va elaborar el 8 de Març del 1998, el seu contingut o les seves propostes continuen tenint vigència. Va ser una resposta a la necessitat d’incloure, en el projecte educatiu dels centres, activitats que facilitessin la sensibilització envers la situació de desigualtat entre nois i noies.
Les activitats que es proposen estan adreçades a l’alumnat del cicle superior de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
El material està organitzat en quatre blocs temàtics: treball domèstic; estereotips i publicitat; sexualitat i afectivitat, i orientació professional.
Per a cada una de les activitats trobareu una graella adreçada al professorat amb la programació, un full de treball de l’alumnat i en algunes activitats hem inclòs diferents annexos amb informació escrita o en suport audiovisual.
L’elaboració d’aquesta maleta va anar a càrrec d’un grup de treball denominat Lluna Plena, format per 9 companyes de la professió docent (quatre d’instituts i cinc de centres de primària públics i un de privat concertat), i set de nosaltres estem afiliades al sindicat.
  • WEBQUESTA: 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA
Aquesta eina de treball interactiva facilita a l’alumnat autonomia, recursos, el treball cooperatiu, etc., i una guia per al professorat.
Aquest audiovisual pretén fer una pinzellada de la història de les matemàtiques i visualitzar les importants aportacions que moltes dones van fer en aquest saber.
  • REVISTA 8 DE MARÇ DE 2009
v    UNA PRÀCTICA COEDUCATIVA A L’ESCOLA BRESSOL SOMRIURES
Ens expliquen la seva línia de treball i que des del primer moment les famílies participen en les activitats coeducatives que es duen a terme en el dia a dia del centre.
v    PANDORA
Pandora és un portal que ofereix material didàctic i pretén ser un model per a l’elaboració de nous materials que puguin denunciar i a la vegada ajudar a transformar valors culturals que neguen a la meitat de la humanitat un dret com és la igualtat.
  • ESPECIAL SIMONE DE BEAUVOIR
Amb l’excusa de la commemoració del seu centenari, us presentem un dossier que explica la seva bibliografia, les seves aportacions al feminisme, etc.

Comentaris