Guia per al professorat. Educant en Igualtat

Et recomanem especialment aquesta guia. És una dels primers materials creats per a la Campanya Educant en Igualtat. Et servirà com guia inicial per a donar els primers passos en un repte en el qual ens va molt en joc: una societat més justa i igualitària.


Índex
Trenta anys d’educació viatjant cap a la igualtat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ens situem en el cor de l’ensenyament . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Comprenem el significat de l’educació en igualtat  . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Avancem de l’educació mixta a la coeducació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1. La visualització del currículum ocult . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2. Organització i participació en el centre . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3. La utilització d’un llenguatge no sexista on dones i homes estiguin representats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4. Els continguts curriculars i els materials didàctics . . . . . . . . . . . . . . . 23
5. Educar en relació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 26
6. L’orientació escolar, vivencial i professional . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 29
7. El centre educatiu com a espai de pau i prevenció de la violència contra les dones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
PDF - 964.5 kB

Comentaris