Trabajo Interno - Inside Job

Inside job és fruit d’un gran treball d’investigació periodística però servit de forma prou amena, visualment atractiu i exposat de forma clara i entenedora. La veu en off és de Matt Damon.La tasca pedagògica de la pel·lícula parla tant amb els testimonis filmats com a través del silenci dels absents.

La visió d’aquest treball excel·lent té un petit inconvenient, però, i és que un acostuma a sortir-ne més indignat del que estava abans d’entrar al cinema.Comentaris