PROU RETALLADES A L'EDUCACIÓ PÚBLICA

SIGNA PERQUÈ ELS NOSTRES POLÍTICS POSIN FI A LA INSOSTENIBLE SITUACIÓ ECONÒMICA ALS INSTITUTS PÚBLICS CATALANS

L’any 2011 la reducció del pressupost de funcionament dels centres de secundària de Catalunya ha estat aproximadament d’un 20%. Les direccions dels centres han hagut de fer malabarismes, retallant el pressupost de neteja, pactant l’ajornament del pagament dels rebuts a les companyies de distribució, d’aigua, d’electricitat i de fuel per a les calefaccions i tot plegat sense tenir en compte que els preus no han deixat de pujar. I enguany... Aquest fet ha provocat, en alguns centres, que s’hagin hagut de tancar part de les dependències i en d’altres han hagut de limitar la calefacció a dues hores al matí i dues hores a la tarda perquè no hi ha prou fuel per a les calefaccions ni prou energia per encendre els llums de tots els edificis.

I si això no fos prou, el Departament d’Educació no es fa responsable de cap actuació extraordinària de manteniment de cap centre, ignorant greus problemes de patologies constructives als edificis, com ara grans degoters que tenen alguns centres.

Les Juntes de les Ampes de de diversos instituts públics de secundària de Sabadell i comarca hem decidit demanar-vos a tots els pares que creieu en una escola pública de qualitat que signeu la carta adjunta per enviar-la a totes les autoritats competents i exigir-los un compromís de recolzament a l’ensenyament públic de Catalunya.

Esperem el vostre suport actiu. Si anem tots alhora no ens podran aturar.

Les AMPES dels IES PAU VILA, IES JOAN OLIVER, IES LES TERMES, IES ESCOLA INDUSTRIAL I IES FERRAN CASABLANCAS de Sabadell us convidem a signar el següent manifest.

SIGNA

Al firmar la petición estarás enviando esta carta

En aquests moments ens arriben notícies relacionades amb el món educatiu, com les següents: paralització de les construccions de nous centres educatius i dels anomenats RAM, disminució de professorat, augment de la ràtio professorat/alumnat, disminució dels recursos destinats al pressupost de funcionament dels centres de secundària, que estan derivant en seriosos problemes per garantir el funcionament amb les condicions bàsiques (calefacció, neteja, calderes en mal estat, goteres, etc. a causa de manteniments insuficients ) .

Se’ns diu que la situació econòmica és molt greu i que no hi ha cap altre remei.

Al nostre entendre, la situació econòmica obliga a establir de forma clara les prioritats socials que fan de guia a l’ús dels recursos econòmics que es posen a disposició de l’administració, és a dir de la Generalitat de Catalunya.

És per això que les persones i els organismes que signem afirmem que una de les grans prioritats socials és l’ensenyament i, en especial, l’ensenyament públic com a garant per a qualsevol família.

No entenem ni compartim que s’hagin ampliat concerts educatius alhora que s’està retallant el pressupost de funcionament dels centres educatius públics, cosa que els provoca enormes dificultats per assegurar el seu funcionament quotidià.

Creiem també que el govern i el parlament han de considerar que el debat dels pressupostos ha de tenir també de canals per escoltar les opinions i els criteris de la ciutadania, cercant els mecanismes més adients (contactes amb associacions, federacions dels diferents estaments de la comunitat els educativa i municipis ). I en aquest sentit considerem que s’han de garantir els següents aspectes :

1er Recuperar la capacitat pressupostària dels centres de secundària que en el darrer any s’ha vist disminuïda en xifres no inferiors al 20%.

2on Aconseguir que els serveis bàsics (aigua, gas ,llum i d’altres) estiguin garantits, i que permetin un funcionament correcte i digne dels centres.

3er Aconseguir que la neteja i els manteniments es desenvolupin de manera que la seguretat i la sanitat hi estiguin garantits.

CADA CENTRE AMB ELS RECURSOS SUFICIENTS

Comentaris