21 de gener, Assemblea de constitució de CASX Cooperativa d'autofinançament social en xarxa

IniciCASX (Cooperativa d'Autofinançament Social en Xarxa) és un projecte per constituïr una cooperativa financera, autogestionada, assembleària i sense interessos.El grup promotor de la iniciativa CASX us fa arribar la invitació per participar en l'assemblea de constitució de la cooperativa que tindrà lloc el proper 21 de gener (dissabte) de 17h a 21h a l'espai Àgora Catalunya (Plaça Catalunya 9, 4t 2a, Barcelona).

Aquesta proposta es va formular en la comissió d'economia de la # acampadaBCN (del moviment 15M) i posteriorment ratificada en assemblea general de Plaça Catalunya el 3 de juny del 2011 (http://acampadabcn.wordpress.com/2011/06/04/acta-3-de-junio-20111/ ).

El 7 d'agost 2011 reprenem la proposta, en el marc de les jornades per l'autoorganització que va promoure la Cooperativa Integral Catalana a Calafou, i des de llavors, diverses persones ens hem reunit en 7 ocasions més (8 trobades o reunions en total) , on hem anat desenvolupant la proposta que ara us fem arribar.

A continuació d'aquesta carta trobareu un text-esborrany del que seria el tríptic de CASX i també us passem l'enllaç del document base de la proposta: https://n-1.cc/pg/file/read/1086616/cast -casx-cooperativa-dautofinanament-social-en-xarxa-v32

A continuació es detalla l'ordre del dia de l'assemblea de constitució:

17h-18: 30h Presentació, resolució de dubtes, via legal de constitució de la cooperativa, relació i diferències amb altres alternatives financeres ètiques com Fiare o Coop57 i presentació de les comissions de treball propostes.

18:30 h-19: 00h Descans, tertúlia informal i recollida de l'interés per participar en el projecte a través d'algun de les comissions de treball proposades.

19h-20h Com ens organitzem, calendari, periodicitat de les assemblees (tant de l'assemblea general com la de les comissions de treball) i dinàmiques de treball en endavant (depèn del nombre de participants, la realitzarem en plenari o en grups de treball aleatoris ).

20h-21h Treball en grups i posada en comú (segons les comissions de treball proposades).

21h Definir la propera convocatòria: dia, hora i lloc.

Aquestes són les comissions de treball proposades:

a-GT acollida, socis i difusió: realitzar el procés d'altes de socis i gestió de quotes, captació de nous socis, ...

b-GT gestió econòmica i jurídica: gestió de comptes bancaris i dipòsits, temes fiscals i impostos (IVA, etc ...), relació amb l'administració (registre de cooperatives, hisenda ,...), tot el relacionat amb la cooperativa (llibres de comptes, de socis, etc ...)

c-GT Coordinació, extensió i comunicació. Preparar les assemblees, gestió de qüestions informàtiques, suport al desenvolupament de nuclis locals i rèplica en altres territoris ....

d-GT projectes: estudi i avaluació de la viabilitat dels projectes (tant econòmica com ètica - principis), elaboració d'informes per a presentació en assemblea general ...

e-GT oficina Reducció de DESPESES (inicialment com a part de coordinació)

A més existeixen les següents vies de contacte:
Grup promotor de CASX.


PD: A continuació el text-esborrany del tríptic

1. Què és?
Una cooperativa d'estalvi, donacions i finançament de projectes. Una alternativa a la banca assambleària, autogestionada i sense interessos.
Perquè cal?
Perquè entre les característiques del projecte estan:
1) Abolició de la usura. Parlem de la primera estructura bancària (en forma de cooperativa de serveis financers) a l'estat espanyol, que operarà sense interessos. Això significa que els préstecs (crèdits) i els dipòsits no generaran interès, és a dir, no es generarà diners dels diners.
2) Promoció de l'autogestió al marge de l'estat i del capital.
3) Foment de la participació en assemblees i grups de treball oberts a tots els socis i sòcies.
4) Més enllà de la legalitat estatal. Subvertir la legalitat i anteposar a les persones davant de la burocràcia. Els col·lectius, projectes o assemblees que no tinguin una persona jurídica pròpia (NIF) també poden participar en el projecte.

2. Com fer-se socix.
Quota d'entrada de 15 euros per a persones individuals i 51 per col·lectius.
El pagament de la quota de soci és el pas previ per aportar un dipòsit o per presentar un projecte.
El formulari es pot aconseguir en assemblees presencials i es podrà omplir també a la web.

3. Com participar-hi.
A través de:
- Aportacions, dipòsits o donacions
- Proposta de projectes a ser finançats
- Participació en els Grups de Treball de la Cooperativa

4. Aportacions, fons de garantia i terminis.
Ús que se li dóna a les donacions:
Autogestió i sostenibilitat del projecte, així com cobrir necessitats de les persones + implicades.
Nodrir i garantir el fons de reserva.
Donar suport a projectes concrets, que no tinguin capacitat de retorn o que el retorn no es pugui assegurar. Quedarien inclosos projectes estratègics amb un marcat caràcter de col·lectivització.
Finançament i fons de garantia
La cooperativa de crèdit presta part del que té. No existeix la reserva fraccionària. És una cooperativa no un banc.
 
Proposta:
1 / 3 mantenir-lo com fons de liquiditat
1 / 3 dipositar en projectes "segurs": Fiare, Coop57, ...
1 / 3 per prestar a projectes de socixs
Amb aquesta proposta garantim una confiança sobre els estalviadors, a més de donar suport a projectes sòlids (en lloc de mantenir aquest capital en un compte bancari) i finalment donem suport noves iniciatives.
Terminis de retorn dels dipòsits
Es permetran diferents fórmules per a la retirada dels dipòsits, garantint la seva disponibilitat a curt termini, equilibrant aquesta formula amb dipòsits a mitjà i llarg termini.
Proposta per permetre la retirada d'estalvis un cop al mes per a les persones que tinguin algun dipòsit.
La nostra proposta és que es pugui retirar un 10% mensual (el primer trimestre pots extreure 1 / 3 que és la proporció del fons de garantia) i per tant, en 10 mesos es pugui retirar tot el dipositat.
Dipòsits de retorn mixt
S'aprofitarà la captació de donacions com a caixa de resistència que pugui suplir les incapacitats de retorn monetari d'alguns projectes i les necessitats de retorn immediat que puguin tenir alguns dipositants.
També es pot fomentar que els dipòsits més compromesos i que vulguin sortir de la lògica monetarista puguin fer-ho afegint la informació quan realitzen l'aportació que el retorn el demanaran només parcialment o de formes més beneficioses per a la comunitat que el propi diners, com pot ser en moneda social o en serveis

5. Assemblees i presa de decisions
Via CONSENS entre totes les persones sòcies que participin en les assemblees. Els bloquejos han d'estar justificats i s'han de dur a terme en assemblea presencial.
Bloquejos i avals de confiança
Principi d'autonomia i descentralització.
Què passa si es bloqueja el finançament d'un projecte? Es porta al sistema d'avals perquè els qui estan d'acord el puguin finançar de manera descentralitzada.
El Sistema d'avals seria un mètode de Crowdfunding "passiu" que es posa en marxa en cas que no existeixi un consens i que s'aplica en cas que el projecte finançat no pugui assumir el retorn del crèdit. L'aval és un dipòsit que un estalviador ha de tenir en CASX i que en cas que el projecte no pugui assumir el retorn del préstec, automàticament es converteix en una donació, és a dir, es converteix en no retornable.

6. Projectes. Criteris
Els projectes susceptibles de ser finançats haurien de complir uns criteris socials, polítics i ecològics prèviament acordats, a més de ser estratègicament atractius per a la transformació social (tant productius com no-productius). Els criteris d'acceptació, podrien ser similars als principis i criteris de la Cooperativa Integral Catalana.
En principi no es donarien crèdits per a les compres de consum personal. Aquesta part es cobriria a través de l'intercanvi, de la moneda social o a través de donacions interpersonals (sense la necessitat de l'estructura de la cooperativa financera).
Procediment d'aprovació de projectes.
a-La proposta es presenta en assemblea general
b-La comissió tècnica o grup de treball l'estudia, la valoració i presenta un document de conclusions (informatiu)
c-L'assemblea general pren la decisió final.

7. Serveis addicionals
Oficina de reducció de despeses. Seria una oficina de suport informatiu a les persones que aportin els seus dipòsits a CASX, de manera que en lloc de guanyar diners mitjançant l'interé, puguin sortir guanyant per l'estalvi en despeses que podran tenir. Aquesta oficina es recolzaria en els principis del decreixement i els serveis relacionats per ex. amb la Cooperativa integral catalana.

8. Compromís de descentralització progressiva
Un dels objectius del projecte és poder anar replicant cada vegada més localment, de manera que cada barri, poble o ciutat pugui anar generant la seva pròpia assemblea de CASX, fent que els recursos dels seus membres locals es redirigeixin a projectes locals. Tots aquests CASX locals podrien estar coordinats en una CASX a nivell català.

9. Contacte
Mail: casx@casx.cat
Llista de correu: casx@marsupi.org
Grup N-1: CASX
Web: casx.cat

Comentaris