Cinc nous certificats de professionalitat de la família professional Serveis socioculturals i a la comunitat

Al BOE del dia 24 de desembre del 2011 es va aprovar l'establiment de cinc certificats de professionalitat de la família professional Serveis socioculturals i a la comunitat que s'inclouen en el Repertori Nacional de certificats de professionalitat. 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/24/pdfs/BOE-A-2011-20102.pdf

Família Professional: Serveis Socioculturals ia la Comunitat.
 
  • Gestió de trucades de teleassistència - Nivell 2.
  • Direcció i coordinació d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil - Nivell 3.
  • Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals - Nivell 3.
  • Docència de la formació professional per a l'ocupació - Nivell 3.
  • Prestació de serveis bibliotecaris - Nivell 3.
Forma part del nou Sistema Nacional de les Qualificacions Professionals, en concret aquest certificat de professionalitat acredita la qualificació establerta en l'INCUAL amb el mateix nom:  http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_CualCatalogo_SSC.html.

Comentaris