Què defensem? Decàleg programàtic d’Anticapitalistes


#Anticapitalistes #Desobeeix #Badia empieza campanya @anticapi

Desobeim al capitalista i als grans partits! Presentem veu alternativa al pero seguim donant suport a les lluites

QUÈ DEFENSEM?

Des d’ANTICAPITALISTES ens comprometem en la lluita per mesures urgents i alternatives contra la crisi.


1. PER LA FI DELS PLANS D’AJUSTAMENT
Rebutgem els plans d’ajustament estructural dels governs espanyol i català, la UE, el BCE i l’FMI, que estan fent pagar la crisi a la gent de baix després de rescatar bancs i grans corporacions amb diners públics. Expropiació del sistema bancari i creació d’una banca pública sota control social per satisfer les necessitats bàsiques de la població.

No a la reforma laboral i a la precarietat del mercat de treball. Front l’atur i els ERO, prohibició dels acomiadaments objectius en empreses amb guanys. Obertura dels llibres de comptes. Responsabilitat patrimonial dels empresaris per fer front a les obligacions salarials. En cas d’acomiadaments nuls o improcedents, dret a la reincorporació.

35 hores sense reducció salarial, cap a les 30 hores setmanals. Repartiment igualitari del treball domèstic i de cura. A feines de valor equivalent, mateixa remuneració. SMI de 1.200 euros. Subsidi d’atur indefinit. Derogació de la reforma de pensions. Jubilació als 60 ANYS, equiparant les pensions mínimes a l’SMI. Pla integral d’ocupació pública en àmbits socialment necessaris, de cura i regeneració mediambiental. Supressió de les ETT i agències privades de col·locació.

2. EL DEUTE NO EL PAGUEM
Auditoria ciutadana del deute públic i privat. Declaració unilateral d’impagament després de culminar el procés d’auditoria. Trencament del pacte de l’euro i derogació de la reforma constitucional que atorga prioritat al pagament del deute. Reforma fiscal progressiva perquè pagui més qui més té. Abolició de les SICAV amb control previ de capitals per evitar la seva fugida. Fiscalitat ecològica, introducció d’una taxa sobre l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Fiscalitat sobre les transaccions internacionals. Abolició dels paradisos fiscals.

3. STOP RETALLADES I DESNONAMENTS, SERVEIS SOCIALS 100% PÚBLICS
Diners públics per als serveis públics. Supressió progressiva dels concerts. Educació pública, laica, universal i gratuïta, des de 0-3 anys fins a la universitat. Cap a una xarxa única de centres educatius de titularitat i gestió pública. Derogació de la LOU i paralització de l’estratègia Universitat 2015.

Sanitat de titularitat i gestió públiques. Ni copagament, ni retallades.

Paralització dels desnonaments per motius econòmics. Creació d’un parc públic d’habitatge de lloguer social (no superior al 20% del salari), a partir de l’expropiació dels d’habitatges buits en mans de la banca. Moratòria immobiliària. Derogació del Decret Boyer i la LAU i prohibició de venda de sòl públic. VPO de lloguer. Dació en pagament retroactiva voluntària. Despenalització de l’okupació.

4. PER UN MODEL SOCIAL I ECONÒMIC SOSTENIBLE
Per un altre model energètic. Contra el canvi climàtic, reducció immediata d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Substitució del petroli, gas, carbó i nuclears per fonts d’energia netes, renovables i gestionades democràticament. Inversió pública massiva en energies renovables. Expropiació i nacionalització del sector energètic. Tancament de les nuclears. Ni agrocarburants, ni especulació amb aliments. Contra les privatitzacions, propietat i gestió pública i democràtica dels recursos naturals. Protecció dels hàbitats per garantir la biodiversitat i l’accés de les classes populars a un medi ambient saludable.

Mobilitat sostenible de persones i mercaderies. Optem pels models no contaminants: bicicleta, transport públic col·lectiu, ferrocarril... Moratòria de les noves infraestructures que destrueixen el territori: viàries, portuàries, aeroportuàries i ferroviàries d’alta velocitat

5. PER UN MÓN RURAL VIU
Per una reforma agrària radical, que expropiï els latifundistes sense indemnització. Creació d’un banc de terres i llavors de titularitat pública. No als transgènics. Fi del monopoli de les grans multinacionals en la producció, la distribució i el consum d’aliments, tot afavorint i incentivant la producció agroecològica i artesana. No a la Política Agrícola Comunitària (PAC). Defensa de la sobirania alimentària, així com dels circuits curts de comercialització (grups i cooperatives de consum agroecològic, mercats pagesos, etc). Combatre l’especulació alimentària. No al maltractament animal.

6. PER UNS MITJANS DE COMUNICACIÓ DEMOCRÀTICS I UNA CULTURA DESMERCANTILITZADA
Llei de mitjans de comunicació que afavoreixi el seu control democràtic. Defensa i extensió dels mitjans informatius alternatius d’iniciativa social. Accés universal a serveis d’Internet de qualitat. Software lliure. Fi de les patents i lliure intercanvi de productes culturals. Xarxes socials no comercials. Derogació de la llei Sinde. Ni Sgae, ni cànon digital: desenvolupament d’entitats públiques de gestió de drets. Xarxa oberta de centres socials públics i autogestionats.

7. PER L’ALLIBERAMENT SEXUAL I EL DRET AL PROPI COS
Avortament lliure i gratuït a la sanitat pública. Prestacions sanitàries públiques per a la maternitat i reproducció assistida sense límit d’edat, territori, orientació sexual o model familiar. Educació sexual i afectiva en tots els nivells educatius. Anticonceptius lliures i gratuïts. Despatologització de la transsexualitat. Ens oposem a qualsevol mena de discriminació social o laboral dels col·lectius LGTBQI i a les visions reaccionàries sobre la família. Volem una política amb mitjans reals per combatre la violència de gènere que superi els límits de la legislació actual.

8. DEMOCRÀCIA RADICAL JA !
Per una altra política i una altra forma de fer-la. Cap a una democràcia radical, republicana, participativa, deliberativa i amb capacitat de decidir en tot allò relacionat amb les necessitats i drets fonamentals. Regulació àmplia i flexible de les ILP i dels referèndums d’iniciativa ciutadana sobre qualsevol matèria. Pressupostos participatius vinculants. Fi de la impunitat de polítics i empresaris corruptes. Contra la professionalització de la política: caràcter rotatiu i revocable dels càrrecs, limitació a no més de dos mandats, i salaris no superiors al sou mitjà dels empleats públics.

Dret de ciutadania basat en el veïnatge i que no discrimini ningú pel seu origen. Derogació de la llei d’estrangeria. Tancament dels “centres d’internament per a estrangers” (CIE) i fi de l’assetjament institucional a les persones immigrades. Cap espai per a la xenofòbia i el feixisme.

Derogació de la legislació “antiterrorista”, de la Llei de partits i dissolució de l’Audiència Nacional.

Reforma de la llei electoral, respectant criteris de proporcionalitat i diversitat territorial i nacional. Dret de vot als 16 anys.

9. PER L’OBERTURA D’UN NOU PROCÉS CONSTITUENT: DRET A L’AUTODETERMINACIÓ DELS POBLES
Ruptura amb el règim monàrquic sorgit de la transició i consagrat per la Constitució de 1978. Estat laic: anul·lació del Concordat amb el Vaticà i supressió dels privilegis de què gaudeix la jerarquia catòlica.

Defensem l’exercici del dret d’autodeterminació dels Països Catalans amb l’objectiu d’assolir una República Catalana que pugui decidir lliurement els vincles que vol establir amb la resta de pobles ibèrics i d’Europa.

Derogació de la Llei d’amnistia de 1977 que assimilà víctimes i botxins de la dictadura. Per una nova llei de la memòria que reconegui com a imprescriptibles els crims del franquisme i elimini la seva simbologia en tot l’estat espanyol.

Solidaritat amb el dret de decidir del poble d’Euskal Herria. Apropament dels presos d’ETA al País Basc, política de reinserció i reconeixement de totes les víctimes.
10. PER UN NOU INTERNACIONALISME
Solidaritat amb les revolucions de Nord d’Àfrica i el Pròxim Orient. Fora el règim sirià: aturem la massacre. Ni intervenció de l’OTAN a Líbia, ni cap altra ingerència de l’imperialisme. Fem costat al poble palestí: no a l’ocupació israeliana. Boicot i trencament de relacions amb l’Estat sionista. Fi immediat del bloqueig de Gaza. Amb la lluita amazigh i pel dret d’autodeterminació del poble saharaui.

Contra la UE, l’Europa del Capital, solidaritat amb els treballadors en lluita contra els plans d’austeritat. Suport a la classe treballadora grega contra els dictats de la UE, l’FMI i el BCE.
Solidaritat amb els pobles en lluita d’Amèrica Llatina.

Per la retirada de les tropes espanyoles del Líban, Afganistan i Líbia. Devolució de Ceuta i Melilla .

Dissolució de l’OTAN i desmantellament de les bases militars americanes a l’Estat espanyol. Abolició del deute extern i restitució del deute ecològic als països del Sud. No a la política imperialista de las multinacionals catalanes i espanyoles als països del Sud.

Programa electoral Anticapitalistas


Puedes descargarlo pinchando aquí o descargarlo abajo como archivo adjunto.

Comentaris