Vull passar-me a les finances ètiques: 6 necessitats i 6 propostes

http://www.ub.edu/web/ub/galeries/imatges/noticies/2010/02/financesetiques.JPG_1370954211.jpgA Catalunya tenim una gran oferta d’entitats que treballen amb les finances ètiques. Però, quin tipus de projectes financen cadascuna?, quina escollir?, podem crear un fons per donar préstecs a la nostra comunitat? Et donem algunes claus per entendre sis propostes. 
La banca ètica està implantada a casa nostra des de fa més d’una dècada encara que fins no fa gaire era poc coneguda. Després de la irrupció del moviment #15M i l’agreujament de la crisi econòmica i financera, els últims mesos, ha hagut un augment molt considerable dels i les estalviadores que estan contemplant la idea de passar-se a aquesta opció.

De fet, comptem amb variades iniciatives de finances ètiques i totes parteixen de la premissa que els diners ha d’estar al servei de les persones. El seu objectiu és fer compatible la rendibilitat econòmica i financera amb la consecució d’objectius socials i ambientals. A més, poden oferir interessos en els comptes d’estalvi i dipòsits comparables als de la banca tradicional.

Però, quines són les principals diferències entre les diferents entitats catalanes que treballen amb les finances ètiques?

>> Triodos Bank
Què? Segurament es el més conegut. És un banc ètic europeu amb 32 anys d’experiència i que a l’Estat espanyol funciona des de 2004. Una dada: durant els primers sis mesos de 2011 el nombre de clients de Triodos Bank ha augmentat en un 42%.
Per què? Finança iniciatives socials, culturals però sobretot empreses i projectes mediambientals, ja que representen un 55% del total. A més, busca reduir l’impacte negatiu que les seves activitats generen al medi ambient.
Com? És el sistema més semblant a un banc tradicional, es pot operar des de qualsevol lloc a través d’Internet, telèfon i correu postal i ofereix comptes corrents, d’estalvi o dipòsit, amb la possibilitat de comprar participacions.

>> Fiare
Què? És un banc sense ànim de lucre, implantat a l’Estat espanyol per un conglomerat d’entitats socials amb l’objectiu de què l’any 2011 se superi la fase d’agent per constituir una cooperativa de crèdit, el seu principal soci és la Banca Popolare Etica (BPE). A l’Estat espanyol Fiare ha multiplicat per dos el volum de negoci i per tres els clients en només dos anys, així que ja els queda menys per aconseguir-ho!
Per què? Finança el tercer sector i l’economia social, amb una relació propera al territori: projectes de comerç just, empreses socials i d’inserció, etc., per exemple, l’Associació Càntabra de Lluita Contra l’Atur o l’Associació de Paràlisi Cerebral.
Com? De moment ofereix productes d’estalvi a termini fix i fons d’inversió. Té diferents tipologies de llibretes d’estalvi que poden adaptar-se a diferents necessitats. A més, pots fer-te soci i formar part del projecte a través de la subscripció de capital social.

>> Coop57
Què? És una cooperativa de serveis financers creada l’any 1996 i orientada a promoure la intercooperació professional i donar suport a l’economia solidària.
Per què? Ofereix préstecs a projectes que promoguin l’ocupació, fomentin el cooperativisme, l’associacionisme i la solidaritat en general, per exemple, ONG i associacions de professionals, juvenils o culturals que compleixin una sèrie de principis ètics.
Com? Els socis i sòcies col·laboradors es vinculen a COOP57 perquè creuen en el projecte i volen participar amb els seus estalvis en el desenvolupament d’un instrument financer alternatiu, ètic i solidari. Poden participar en els òrgans de decisió i gestió de la cooperativa.

>> Oikocredit
Què? És una cooperativa d‘àmbit mundial creada a Holanda i amb una delegació a Catalunya que capta fons al nostre país, mitjançant la compra d’accions d’Oikocredit Internacional, per invertir-los en aquesta cooperativa.
Per què? Atorga crèdits convencionals i de microcrèdits a organitzacions locals de països en vies de desenvolupament. Els projectes han de ser viables econòmicament i tenir un impacte social positiu en les comunitats on es porten a terme: fomentar la promoció de la dona, el respecte pel medi ambient, etc.
Com? Els socis i sòcies fan una aportació mínima de 200€ i reben una retribució del tipus d’interès que fixa l’assemblea mundial d’Oikocredit. A més, pots participar com a voluntari o voluntària, o bé fer donacions.

>> Acció Solidària contra l’Atur
Què? És una entitat que neix amb la finalitat de fer front a la problemàtica de la desocupació.
Per què? Recolza projectes d’autoocupació i ajuda econòmica per adquirir eines de treball: ajudes puntuals a necessitats vitals molt complicades a causa del atur, a processos d’inserció laboral, a persones immigrants que volen promocionar-se professionalment, etc.
Com? L’ajuda consisteix en un préstec sense interessos per un màxim de 1.500 € que el beneficiari es compromet a retornar d’acord amb les seves possibilitats i en el termini convingut prèviament.

>> Comunitats Autofinançades
Qué? Són comunitats de suport per resoldre necessitats econòmiques petites però indispensables.
Per què? Ofereixen petits crèdits als socis que serveixen per cobrir despeses com reparacions, llibres per l’escola dels nens, remeses al país d’origen, etc.
Com? Els socis, generalment entre 10 i 30 persones, aporten petites quantitats de diners que els permet convertir-se en propietaris de la CAF.Has vist el documental  Inside job? Si no l'has vist, te'l recomanem!!
 

Comentaris