Retallades a l'ensenyament públic


Les retallades del Departament d'Ensenyament a l'escola pública amenacen seriosament el seu funcionament.


Denunciem que les brutals retallades que el departament d’ensenyament està aplicant des de ja fa uns anys constitueixen una agressió sense precedents contra el sistema educatiu públic de Catalunya, tant pel que fa a les condicions laborals del professorat com a la qualitat i la gratuïtat del servei:

·  S'ha retallat la transferència per a despesa corrent (llum, aigua, infraestructures, etc.) als centres públics educatius al voltant del 30%, portant a una situació límit a molts d’ells que tenen problemes per afrontar les despeses bàsiques de funcionament.

·  S’han aplicat retallades salarials que han suposat de moment una pèrdua de poder adquisitiu superior al 8,5% de mitjana per al professorat.

·  S’ampliat la jornada laboral del professorat (de 23 a 25 hores lectives a primària i de 18 a 19 a secundària) expulsant dels centres a gran quantitat de companys i companyes. També ha suposat una reestructuració de departaments i la desaparició de projectes. Molts professors i professores han d'impartir matèries que no són de la seva especialitat.

·  S'han retallat les plantilles augmentant les ràtios. Més alumnat i menys professorat.  Molts substituts i interins han estat acomiadats i molts professors amb plaça han estat desplaçats i precaritzats.

·  Es paralitzen les noves construccions de centres i es manté una quantitat molt elevada d’aules prefabricades.

·  Deixen de cobrir-se la meitat de baixes per jubilació.

·  Deixen de cobrir-se les baixes del PAS.

·  Es planteja la possibilitat de privatitzar i externalitzar diversos serveis públics complementaris a l’ensenyament públic.

·  S’amplien concerts educatius, fonamentalment a escoles religioses que no garanteixen la laïcitat del sistema i separen per sexes.

Una agressió d’aquesta envergadura exigeix una resposta a l’alçada de la seva gravetat, si realment volem impedir-la. Caldrà, doncs, mobilitzar-se de manera contundent, unitària i sostinguda.

"...una buena educación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus ciudadanos..." Aquí y en cualquier sitio...Lluita!
ccoo

Mobilitzacions contra les retallades a l'educació pública

22 d'octubre: Marxa unitària  a Madrid:

Contra les retallades. En  defensa de l'educació pública
27 d'octubre: Concentracions unitàries a Barcelona, Girona...

No a les retallades. Defensem l'ensenyament públic i la seva qualitat 

Les universitats públiques faran vaga el 17 de novembre


Comentaris