Cómo dar clase a los que no quieren


http://2.bp.blogspot.com/_ZGfxcohc4Vw/TCvMFJz0FlI/AAAAAAAAABE/Mybb8H0D6M8/s400/c%C3%B3mo+dar+clase.jpg

El secret d'ensenyar no és tant transmetre coneixements com encomanar ganes, especialment als que no en tenen .

Què fer amb aquests alumnes per integrar-los a la classe, o almenys aconseguir que deixin treballar als que sí que volen, és el principal repte dels ensenyaments obligatoris, la qual cosa passa per la consecució d'un clima favorable a l'aula i al centre mitjançant la creació de condicions propícies que no es donaran de manera espontània, sinó que han de ser creades pel professor. Les propostes que se suggereixen al llibre parteixen de la consideració de la convivència i l'aprenentatge com dues facetes que formen part d'un únic tronc comú: la formació integral de l'alumne, que inclou el desenvolupament de capacitats cognitives (usualment identificades amb el rendiment acadèmic), però també de capacitats socioemocionals, tan freqüentment enaltides en teoria com relegades a un paper secundari a la pràctica.

Temes centrals - índex
Los que no quieren (QNQ) . Actitud favorable . Las gestión de la clase . El control de la clase . Asertividad . Empatía: Observación activa del alumno: conocerlos. . Roles . Autoestima . Tutorías . Atención . El equipo docente . Referencias bibliográficas.

Sèrie: Orientació i tutoria - Col.: Graó General Pàg.: 232 - Preu: 13,9 € - ISBN: 978-84-9980-038-7 - Edició en castellà 

 

Comentaris