Compra cooperativa d’una finca de 28.000 m2 de sól industrial: possibilitats de participar

Es tracta en síntesi de crear un espai d’alternatives econòmiques, tecnològiques i d’habitatge en formes plenament cooperativistes, pacífiques i sostenibles, basades en el consens i el compartir béns i recursos, alhora que es mantenen certs espais econòmics i vitals personals o familiars. L’objectiu serà crear una xarxa de cooperatives i d’habitatges en un espai col•lectivitzat. No es tracta en aquest cas de recuperar una indústria del capital privat per col•lectivitzar-la, com la immensa majoria d’experiències similars, sinó de fer-la col•lectiva des d’un inici.


Comunicació per la compra col•lectiva d’una finca de 28.000 m2 de sól industrial. La crida va dirigida a:
Persones individuals o famílies que vulguin participar d’un projecte de cooperativa d’habitatge en cessió d’us, amb un cost de 100 euros mensuals i que estiguin obertes a crear el seu lloc de treball en la pròpia finca. 
Persones amb projectes d’autoocupació i d’autogestió que estiguin interessades en espai en naus, a un preu de 100 euros cada 100 metres; especialment per aquelles que puguin estar interessades en viure en el mateix entorn on es treballa.

Cooperatives i petites empreses amb criteris socials i ecològics que vulguin obrir una seu d’activitat amb unes condicions econòmiques immillorables i un entorn ideològic afí, que farà que les sinergies es multipliquin.

L’espai, inclou 30 habitatges de 50 m2 i 8000 m2 de naus industrials. La seva ubicació és a uns 100 km de Lleida, 50 km de Barcelona i a 800 metres d’una parada de ferrocarril. En aquesta comunicació pública no en donarem dades detallades per protegir la privacitat d’aquesta oportunitat.

Descripció del projecte.
Es tracta en síntesi de crear un espai d’alternatives econòmiques, tecnològiques i d’habitatge en formes plenament cooperativistes, pacífiques i sostenibles, basades en el consens i el compartir béns i recursos, alhora que es mantenen certs espais econòmics i vitals personals o familiars. L’objectiu serà crear una xarxa de cooperatives i d’habitatges en un espai col•lectivitzat. No es tracta en aquest cas de recuperar una indústria del capital privat per col•lectivitzar-la, com la immensa majoria d’experiències similars, sinó de fer-la col•lectiva des d’un inici.
Aquest es planteja com un espai organitzat des de la societat civil que pugui allotjar vivendes a preus socials de 100 al mes, Així com naus industrials a 1 euro el metre quadrat, per a indústries ecològiques i postcapitalistes i de productes i serveis apropiats per al moment de crisis sistèmica en que ens trobem.

L’espai generarà una gestió, habitatge i treball amb una petjada ecològica menor, i vol ser un centre de sinergies per a la innovació social i tecnològica, amb una llibertat en base a la participació i les assemblees de cada respectiu espai de decisió.

Es tracta de posar l’economia al servei de les persones perquè a l’hora d’accedir a espais de creació, recursos, eines i béns compartits no sigui un obstacle per a la realització de l’immens potencial creatiu humà, que avui es perd a la societat pel fet d’haver optat per una economia de la supervivència enlloc de la creativitat.

Els principis que ens mouen
Podeu trobar la informació dels principis de la Cooperativa Integral Catalana (CIC) en aquest enllaç: http://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg...

En aquest projecte en concret, bevem de les experiències fetes en aquesta direcció, del que en tenim, precisament a Catalunya la millor escola històrica amb les col•lectivitzacions del 36 al 39.

Volem col•laborar activament a recuperar (i fer uns passos més enllà de) la cultura cooperativista que des del 1850 fins el 1939 va ser cuinada a foc lent a Catalunya, fins que el feixisme nacional catòlic tallà d’arrel aquestes construccions (i tantes altres coses), tant inspiradores i avançades al seu temps. Nosaltres, juntament amb altres col•lectius similars volem prendre aquest relleu, i crear les estructures per contribuir a que molts més col•lectius i individus ho puguin fer.

L’actual crisi sistèmica i les noves tecnologies i possibilitats de treball en xarxa, obren les possibilitats per a nous paradigmes i formes d’organització en tots els nivells. També ens porta a l’obligació moral (i a la necessitat individual i col•lectiva) de construir alternatives econòmicament eficients, ecològicament sostenibles i socialment justes. El jovent està avui obligat davant del rotund suspens de les antigues formes de gestió sociopolitica i sociolaboral del segle XX, a crear noves formes de gestió habitacional, laboral, econòmica i ecològica.

No podem saber si ens en sortirem, però si sabem que son construccions i propostes necessàries i que mereixen dedicar-hi temps i esforç, junt amb tants altres projectes similars, més que no deixar de viure una experiència humana plena, per tal de provar d’encaixar-nos de qualsevol manera a la decadent societat actual i als padrons hegemònics; perdent tanta riquesa i potencials pel camí, i obeint a instruccions que no ens semblen moral i eco-lògicament sostenibles.

La organització cooperativa de centenars de persones gràcies a la Cooperativa Integral Catalana (CIC) i les EcoXarxes, permet resoldre aquestes necessitats que ni el mercat ni les autoritats públiques aconsegueixen oferir, amb formes de gestió conjunta i col•laborativa.

Apliquem el cooperativisme per resoldre una demanda d’habitatge i treball, que el sistema no aconsegueix oferir ni quan centenars de milers de pisos buits estan en una crisi de manca de compradors, alhora que centenars de milers de joves i mileuristes i gent de tota classe no troba resposta a una necessitat tan bàsica com es l’habitatge.

Característiques d’aquesta col•lectivització
Es tracta de 28.000 m2 quadrats classificats com a sol industrial, amb menys d’una hectàrea hàbil pel cultiu i la resta per combinar habitatge i activitats productives diverses.

L’espai inclou 30 habitatges (que legalment es poden mantenir) i 8000 m2 en naus industrials, 3000 de les quals es poden usar a molt curt termini. Els habitatges i la resta de naus, es farien usables progressivament durant el mateix any a partir de la compra.

Actualment ha estat efectuada una paga i senyal de 30.000 € i el corresponent IVA per part d’una cooperativa pertanyent a la CIC. Cal reunir 370.000 euros per completar la compra de la finca.

Ara tenim el repte d’una banda d’aconseguir entre aportacions de capital social i un prèstec de banca ètica, els 500.000 euros restants, inclosos 130.000 € en materials per a la restauració, i aconseguir la participació del numero suficient de persones (unes 30 famílies o individus unifamiliars) i de cooperatives, empreses socials i projectes productius propis de la CIC, per tal de fer front a la hipoteca mensual que podria ser d’entre 2000 i 3000 euros.

Per tenir el suport de Fiare, és necessari a més a més, comptar almenys amb 50.000 euros més d’aportacions inicials que garanteixin el compromís dels i les participants al projecte.
Aquest és el motiu principal d’aquesta comunicació. A partir d’ara s’inicia el procés de pre-inscripcions de persones i de projectes per ser part d’aquest projecte cooperatiu, d’habitatge i producció postcapitalista.

El pla de finançament i de la cessió d’usos d’habitatge i producció, el podeu trobar en aquest enllaç: http://cooperativa.ecoxarxes.cat/mo... Es important que us el llegiu abans de fer la preinscripció per tal que pogueu comprendre detalladament la proposta.

Si us voleu pre-inscriure heu d’omplir el següent formulari: http://www.podem.cat/antigafabrica

La data límit de pre-inscripció és el dilluns 21 de març.

Amb les persones pre-inscrites iniciarem un procés d’acollida que inclourà comunicació per internet, reunions presencials, i visites a la finca, abans de culminar en una jornada col•lectiva el 2 i 3 d’abril per tirar endavant el projecte.

La propera visita presencial és el diumenge 13 de febrer, n’hi haurà d’altres durant el mes de març. A més de via formulari podeu contactar amb nosaltres al correu fincapostindustrial@cooperativaintegral.cat

Atentament, Projecte de col•lectivització d’una antiga finca industrial Cooperativa Integral Catalana

Comentaris